1. Serwis internetowy ink-links.pl ma charakter informacyjny, a dostęp do zawartych w nim treści jest bezpłatny. Administratorzy portalu zastrzegają sobie jednak prawo do wprowadzenia opłat za niektóre funkcjonalności lub wyświetlanie w Serwisie płatnych treści reklamowych.
  2. Użytkownicy Serwisu, reprezentujący studio tatuażu lub będący tatuatorami mają możliwość po zarejestrowaniu w Serwisie stworzenia bezpłatnej wizytówki, prezentującej wybrane informacje na temat charakteru świadczonych przez siebie usług, dane kontaktowe oraz swojego portfolio.
  3. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w Serwisie treści niezgodnych z prawdą, wprowadzających w błąd, naruszających prawa osób trzecich lub inne prawa, w tym zasady współżycia społecznego, treści nawołujących do nienawiści, a także mogących naruszać prawa własności intelektualnej osób trzecich, prawa do znaków towarowych, prawa autorskiego i praw pokrewnych.
  4. Administratorzy Serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za treści umieszczone w Serwisie przez użytkowników. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści, w tym także zdjęcia, a także ich prawne następstwa.
  5. Publikowanie zdjęć, jest jednocześnie zgodą na jego rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie własnego wizerunku w Serwisie. Zabroniona jest publikacja zdjęć innych osób bez ich zgody lub posiadania właściwych praw autorskich i do ich wizerunku. Użytkownik musi posiadać prawo do publikacji zamieszczanych przez siebie zdjęć.
  6. Treści naruszające postanowienia regulaminu lub naruszające prawa osób trzecich będą usuwane. W przypadku złamania zasad regulaminu Serwisu, Administratorzy zastrzegają sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika, który dopuścił się naruszenia.
  7. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Administratorów Serwisu w celach reklamowych bądź promocyjnych.
  8. Przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w formularzu rejestracyjnym odbywa się za zgodą wyrażoną podczas rejestracji w Serwisie. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie ze standardowymi zasadami Polityki Prywatności.
  9. Administratorzy zastrzegają sobie prawdo do wprowadzania zmian w Serwisie, łącznie z zawieszeniem lub zakończeniem jego funkcjonowania bez podania przyczyny.
  10. Administratorom Serwisu przysługuje prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o takiej zmianie za pośrednictwem podanego przy rejestracji adresu e-mail.
  11. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie podlegają przepisom ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniom Kodeksu Cywilnego.